På medlemsarean kan medlemmar:

 • Logga in på HHIF Medlemsarea.
 • Byta lösenord
 • Uppdatera sina medlemsuppgifter
 • Söka efter andra medlemmar via område/ötillhörighet, början på efternamn eller en kombination därav
 • Innehåll i juniorers namn

Nya medlemmar kan via Medlemsaren

 • Registrera sig som ny medlem
 • Skicka meddelanden till föreningen

Länk till inloggningssidan

Uppdatering och sökning i HHIF medlemsregister

Att kunna hålla ett medlemsregister uppdaterat är alltid en utmaning. Nu kan du redigera dina egna registeruppgifter i HHIF:s medlemsregister. Du kan själv bestämma hur mycket av dina uppgifter som andra skall kunna se efter inloggning på medlemsarean. Detta betyder att du kan hitta kontaktinformation för HHIF medlemmar på nätet och behöver inte förlita dig på att ha medlemsförteckningen från senaste årsmötet tillgängligt. 

Grundbild för medlemsarean

Bilden nedan är det första som visas och ger följande möjligheter:

 • Logga in på medlemsarean
 • Registrera ny medlem och redigera egna uppgifter
 • Skicka meddelande till HHIF
 • Visa denna hjälptext

Captcha

Markera valet "Jag är inte en robot" efter lösenordet angivits. Eventuellt kan man ombedas att med val av bilder verifiera att det inte är en robot som försöker logga in.

Observera: Vid nyregistrering erhålles direkt tillgång till egna uppgifter på medlemsarean. Efter det att medlemsavgiften betalts och informationen i medlemsregistret uppdaterats kan sökningar i medlemsregistret göras.

Grundbild för medlemsarean 
Inloggning 
Byta lösenord 
Se och ändra i egen information 
Söka efter medlemsinformation 
Registrering av ny medlem 
Sponsring av medlemsskap 
Sända e-post till HHIF

Inloggning

Information om medlemsnummer och första lösenordet finns tillsammans med utskicket av Harö-Nytt december 2008. Saknas denna information kan ni skicka e-post till HHIF genom att markera Skicka meddelande. Efter första inloggningen rekommenderas ni starkt att byta lösenord. Se nedan.

Efter en lyckad inloggning visar följande bild:

Genom att markera Till medlemsinformation visas egen registerinformation som då kan redigeras och uppdateras.Tillbaka till grundbild

Byta lösenord

Genom att byta lösenord kan ni få ett e-post om det nya lösenordet och även en påminnelsetext som

Tillbaka till grundbild

Se och ändra i egen medlemsinformation

Tillbaka till grundbild

Söka efter medlemsinformation

Sökningen efter medlemsinformation utgår från ett antal inledande tecken i medlemsnamnet. Ju fler tecken desto färre träffar. Du kan också hitta alla medlemmar som angett ett visst Ö-område vars medlemsnamn inleds med ett antal tecken. Med följande information hittar du alla medlemmar vars medlemsnamn börjar på Ro efter att Sök markerats. Informationen om den i alfabetsordning första träffen visas och genom att markera ==> respektive <== kan man navigera till övriga medlemmar som uppfyller sökvillkoret.

 

Begränsning av sökområdet till medlemmar på visst Ö-område sker genom att välja bland de 18 definierade områdena. 

Tillbaka till grundbild

Registrering av ny medlem

Om ni redan har registrerat ett medlemsskap hos HHIF men glömt medlemsnummer eller lösenord skicka i stället e-post till HHIF så skall vi söka hjälpa dig så fort som möjligt. Efter registrering dröjer det tills betalningen för det nya medlemsskapet blivit registrerat och medlemsregistrat uppdaterats innan ni får tillgång till sökning i medlemsregistrat. Innan dess kan ni bara ändra era egna uppgifter. Använd möjlighetetn att skicka registreringsinformationen till er e-postadress och välj en minnestext som man inte lätt kan gissa genom att bara göra en sökning på Internet med de uppgifter om er som är allmänt kända.

Tillbaka till grundbild

Sponsring av medlemsskap

För att nära och kära skall kunna få Harö-Nytt och annan information från HHIF tiil annan adress än den som är registrerad för medlemsskapet har HHIF infört möjligheten till sponsrade medlemsskap. Detta sker genom att registrera ytterligare medlemsskap och vid betalningen ange vilka medlemsnummer och eller medlemsnamn som betalningen gäller.

Tillbaka till grundbild

Skicka meddelande

Har ni några frågor om hanteringen av medlemsarean eller HHIF generellt så använd möjligheten att slicka e-post till HHIF med samma information till er själva. Som mottagare kan ni välja:

 • Webbansvarig
 • Medlemsregistret
 • Övriga frågor

Tillbaka till grundbild