Första lördagen i mars anordnade Erik Lindström för tredje gången Rävjakt med lunch på Harö. Usch! Rävar som är så söta blir kanske den första reaktionen men rävar är också skadedjur som äter rådjurskid, harpaltar och ejderungar . Dessutom kan dom bära på rävskabb och den för människor dödliga dvärgbandmasken. –”Det är ganska svårt att skjuta en räv” säger Erik, dom är ju som bekant listiga djur, men hade vi skjutit en i år hade den genast skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt för provtagning. Ingen jaktlycka (utom för rävarna) i år men det skall i första hand vara ett socialt event säger Erik. –”Jag vill att vi som bor här skall träffas och umgås på vintern också, i år hade vi en trevlig lunch” (sotare och tillbehör). Hur mycket räv finns det då på Harö-Hagede? För några år sedan hittade man många som dött av skabb men nu har stammen tillfrisknat och ökar igen. Jaktsäsongen är ganska lång, från augusti till mars och just den här formen kallas klappjakt, drevet består alltså av människor som går och klappar i händerna, sedan har jaktledaren och medhjälpare koll på att man inte kommer för nära skyttarna (som sitter på pass).

Sotare-ravjakt