Huvudsakliga uppdraget för HHIF är att undehålla föreningens bryggor och bevaka trafikplaneringen så att området får bäst tänkbara service.

Harö brygga byggdes 1975 efter konstruktionsritningar av Rune Regner AB. Haröborna Göte Lindström och Göran Gentius gjorde jobbet

Hagede brygga byggdes 19xx efter konstruktionsritningar av Rune Regner AB. Haröborna Göte Lindström och Göran Gentius gjorde jobbet

Hasselö brygga är den senast byggda bryggan och byggdes 1985 av Stockholms Hamn.

Underhållsplan

Rapporten från inspektionsresan 10 juni 2010 med konsulter från Vectura finns: Underlag underhållsplan»

Egna inspektioner av bryggorna sker vartannat år.

 Se separata artiklar och bilder om bryggorna

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra