Haröbryggan 2011

Foto Tommy Månsson, Varghålet

Underlag för HHIF årsmöte i skolan finns här:

Kallelse med dagordning årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2018-2019

Resultat 2018-2019

Protokoll årsmöte 2019 saknas ännu

Senast uppdaterat 2019-08-11, Staffan Westbeck