Information kring tillgänglighetsgruppen

11/1 hade gruppen som arbetar för att förbättra tillgängligheten - mellan  Harö brygga och by - sitt tredje möte.

Arbetsgruppen vill att arbetet genomförs under våren och att Intresseföreningen står för materialkostnader medan arbetet utförs på en gemensam arbetshelg. Ett bildmaterial kommer att tas fram för att konkretisera de förbättringar som föreslås. Nästa möte har bokats 20/2. Avrapportering till styrelsen planeras till 15/3.

Tillgänglighetsgruppen - har har precis haft ett andra möte och har planerat ytterligare ett till 11/1. Arbetsgruppens anser att man i största möjliga utsträckning ska försöka behålla utseendet av naturstig  och att förbättringar görs med hjälp av sten, trä och grus där det behövs. Förslag till förbättringar har diskuterats. Möjlighet till ekonomiskt bidrag från Landsting, EU och Naturvårdsverket ska undersökas. Ingen tidsplan kan ännu upprättas men det vore önskvärt att börja med delar av stigen redan till våren.

Länk till en aktuell fastighetskarta med ett collage av foton på de partier av stigen som behöver åtgärdas. Thomas Kempe har gjort bilden.

Mer information finns under fliken Föreningen och sedan Tillgänglighet i menyn till höger

Arbetsgruppen för bättre tillgänglighet hade sitt första möte fredagen 24 september 2017.

Medlemmar är i arbetsgruppen är: Åsa Lundholm Hedblad, Ingela Granberg, Tomas Kempe, Agneta Tesch, Ninne Wärmé. Tillfrågad är även Lars Pihl som representant för 2:12 men denne har avböjt.

Vi har tillsammans gått stigen mellan Harö ångbåtsbrygga och byn för att se vilka delar av stigen som är svåra att gå. Vi är eniga om att eventuella förbättringar av stigen som görs ska vara med avsikt att bibehålla utseendet av naturstig.

Nästa steg i arbetet blir att ta fram ett bättre underlag, t ex aktuella kartor, för att kunna bedöma vad som skulle vara möjligt att göra.

Övriga öbor som har synpunkter eller frågor är välkomna att höra av sig till arbetsgruppen.

Nästa möte planerat till 26/10.

Åsa Lundholm Hedvall

Mobil: 070-742 08 67

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mer information finns under fliken Föreningen och sedan Tillgänglighet i menyn till höger

Att komma från Harö brygga till Byviken när vädret inte är det bästa erbjuder utmaningar och har varit uppe till diskussion under många år.

Till årets årsmöte I HHIF inkom en motion som innebär att stigen/vägen från Harö ångbåtsbrygga in till Harö by skall bli trygg att gå på för alla - alla årstider.

På årsmötet presenterades styrelsens förslag till beslut. Efter några modifieringar beslutade stämman: 

Att ge styrelsen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp i enlighet med styrelsens förslag med tillägg att ta fram kostnadsunderlag för olika tänkbara åtgärder för styrelsens bedömning av omfattning och framtida ansvar för underhåll.

Styrelsemedlemmar i arbetsgruppen är Åsa Lundholm-Hedvall och Ingela Granberg.

Kontakt:

Åsa Lundholm Hedvall

Mobil: 070-742 08 67

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.