Under årsmötet 2017 inkom två motioner till styrelsen: 

  1. Avskjutning av hjortar och mufflon på Harö
  2. Förbättring av framkomligheten mellan Harö brygga och Harö by

Stämman beslutade om avskjutningen

Att ge styrelsen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp i enlighet med styrelsens förslag med tillägg att arbetsgruppen ska arbeta skyndsamt så att resultat ska kunna uppnås under höstens jakt och att gruppen löpande rapporterar om sitt arbete på föreningens hemsida

Stämman beslutade om om framkomligheten

Att ge styrelsen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp i enlighet med styrelsens förslag med tillägg att ta fram kostnadsunderlag för olika tänkbara åtgärder för styrelsens bedömning av omfattning och framtida ansvar för underhåll.

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra