Kalendarium Harö Hasselö Intresseförening

Datum Klockan Händelse Kommentar
2019-04-15   Vårtidtabell börjar  
2019-07-14 10:00 - 12:00 HHIF ordinarie stämma i Harö skola  
2019-07-20 12:30 - 14:30 Grovsophämtning Harö  
2019-07-20 10:00 - 12:00 Grovsophämtning Hagede  
2019-07-21 13:30 - 14:30 Grovsophämtning Hasselö  

Hämtning av hushållsavfall vid Harö, Hagede och Hasselö följande veckor 2018:

Uppsamlingsplatser: 16, 18, 20, 22, 24–36, 38, 40, 42 och 45 (20 ggr/år)

Fastigheter: 18, 20, 22, 24–36, 38, 40 och 42

Renhållningstaxa (länk till Värmdö Kommun)

Sidan senast uppdaterad 2019-02-27
Staffan Westbeck