HHIF Styrelse har engagerat sig i frågan om Horstensleden och lämnat följande remissvar. En artikel i tidningen Skärgården beskriver planerna. 

En mer övergripande presentation finns i den slutrapport som tagit fram av Sjöfartsverket och Trafikverket med titeln Åtgärdsvalsstudie, Farleder i Stockholm.

Här är en länk till HHIF remissvar:  HHIF om Horsstensleden

Det finns en plats i skogen nära Hemträsket på sidan som vetter mot byn. Där har under ett par års tid diverse skräp börjat ansamlas och nu tycks det bli mer och mer . Man kan hitta gamla tryckimpregnerade altanräcken, glasbitar, elledningar och annat.

Du som slänger skräp i skogen – kan du tänka dig att istället behålla ditt skräp tills du har tid att ta det till grovsoporna?

Soptipp